област Велико Търново
Сподели
20 юни 2018
Автор: ОбластВТ

Започна обновяването на сградата на Дирекция „Социално подпомагане“ в Горна Оряховица

Започна обновяването на сградата на Дирекция „Социално подпомагане“ в Горна Оряховица

С кратка церемония днес бе даден официален старт на обновяването на сградата на Дирекция „Социално подпомагане“ в Горна Оряховица. Обектът „Основен ремонт/обновяване /въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително достъпна среда на сграда ДСП, гр. Горна Оряховица“ е по проект „Енергийна ефективност на административна сграда за предоставяне на социални услуги гр. Горна Оряховица“. Проектът се финансира с предоставена безвъзмездна финансова помощ по ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г., съгласно сключен договор между Община Горна Оряховица и Управляващия орган на ОП „Региони в растеж” 2014 - 2020 г. Крайният срок за приключване на проекта е 18 октомври 2019 г., а самият ремонт ще продължи 4 месеца.

По проекта ще бъдат обновени сградата и прилежащите й постройки, с прилагане и изпълнение на мерки за енергийна ефективност, изразяващи се в топлинно изолиране на ограждащи елементи – стени и таван, подмяна на дървената и метална дограма, подмяна на отоплителен котел и отоплителна инсталация, газификация на котелното помещение, подмяна на осветителни тела и ремонт на покрива на южното крило. Административната сграда ще бъде приведена в съответствие с изискванията за пожарна и аварийна безопасност. За реализирането на достъпност на средата за лица с увреждания ще се монтират рампи за придвиждаване на хора в неравностойно положение, а на вътрешните стълбища ще бъдат монтирани платформи за инвалидни колички. Ще се извърши и преустройство на санитарните помещения за ползване от хора с увреждания.

Изпълнител на обекта е „ЕМИЛИ СТРОЙ“ ЕООД, а общата цел на проекта да се намалят разходите на енергия и след неговата реализация да се постигне енергиен клас „В“.

Общата стойност на проекта е 804 172,13 лв. с ДДС. Безвъзмездната финансова помощ, отпусната по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., възлиза на 735 420 лв., от които 85% е съфинансирането от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз, а останалите 15% представляват съфинансиране от Националния бюджет на Република България. Освен средствата по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. за успешната реализация на Проекта са предвидени допълнително 68 752,13 лв. – съфинансиране от Община Горна Оряховица. Ръководиетл на проекта е инж. Иванка Москова.

На официалния старт на ремонта присъстваха кметът инж. Добромир Добрев и заместниците му инж. Деница Коева и Николай Георгиев, директорът на Дирекция „Социално подпомагане“ в Горна Оряховица Боряна Кирилова, представителят на изпълнителя Христо Върбанов, екипът по проект и др.

Общината трябва да предоставя доста социални услуги. Смятам, че с този проект ще направим така, че и хората, които работят в сградата, и хората, които ползват услугите на Дирекция „Социално подпомагане“, да имат по-добри условия, каза кметът инж. Добромир Добрев, пожелавайки успех на изпълнителя.

Този проект е поредно доказателство за добрата ни работа с Община Горна Оряховица през годините. Той ще подобри качеството на услугата и възможностите, които имаме за работа с хората. Благодарна съм на Община Горна Оряховица и лично на кмета инж. Добрев за проекта и за това, което ще се направи за сградата. Тя е от 1939 г., а от 2003 г. насам са й правени само леки козметични ремонти. С европейски средства бе ремонтиран покривът, но всички виждаме, че това не беше достатъчно, каза и Боряна Кирилова.

Докато тече ремонтът, Дирекция „Социално подпомагане“ няма да спира работа. Създадена е нужната организация, допълни още Боряна Кирилова.

ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ