област Велико Търново
Сподели
22 апр 2019
Автор: ОбластВТ

Започнаха консултациите за новата стратегия за развитието на културата във Велико Търново

Започнаха консултациите за новата стратегия за развитието на културата във Велико Търново
Община Велико Търново стартира изготвянето на Стратегия за развитието на културата, изкуствата, културните и творческите индустрии и културния туризъм за периода 2019-2029 г. Тази сутрин започнаха обществените консултациите със заинтересованите страни.


 
Обсъжданията са насрочени така, че да обхванат шестте тематични фокус групи. По време на всяка от срещите са представяни основните параметри на проекти за стратегическия документ. С цел предварително и максимално широко отразяване на обществените очаквания и нагласи в съответната област, са разработени са шест онлайн анкети, различни за всяка фокус група. Анкетите са достъпни на сайта на Община Велико Търново, раздел „Акценти“, и могат да бъдат попълнени от всички заинтересовани лица.

Консултациите се провеждат в конферентната зала на Изложбени зали „Рафаел Михайлов“ и продължават до 24 април включително. Началото на дебатите бе поставено с фокус групи „Материално и нематериално културно наследство“ и „Читалища и любителско творчество“.

Графикът продължава по следния начин:

23 април 2019 г. (вторник)
10:00 ч.
ФОКУС ГРУПА - СЦЕНИЧНИ ИЗКУСТВА (МУЗИКА, ТЕАТЪР И ТАНЦ) - 
АНКЕТА „СЦЕНИЧНИ ИЗКУСТВА (МУЗИКА, ТЕАТЪР И ТАНЦ“ 
https://docs.google.com/forms/d/18RwBdfqKoIXateD5S8oASqAdzGbJxCQk8JieuGFB5o4/edit
14:00 ч.
ФОКУС ГРУПА - АУДИОВИЗИЯ И МЕДИИ 
АНКЕТА „АУДИОВИЗИЯ И МЕДИИ“
https://docs.google.com/forms/d/1kzpANvggit_NcCUi_9tCxJtceOScBPzSSJQGMfe9bvk/edit
16:00 ч.
ФОКУС ГРУПА - КНИГА, ЧЕТЕНЕ И БИБЛИОТЕКИ 
АНКЕТА „КНИГА, ЧЕТЕНЕ И БИБЛИОТЕКИ“
https://docs.google.com/forms/d/1OA89SGtUG8V8P-SiTP6BPnd_HscAFVPNO6mhXPmsv4U/edit

24 април 2019 г. (сряда)
10:00 ч.
ФОКУС ГРУПА - ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА, АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН 
АНКЕТА „ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА, АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН“
https://docs.google.com/forms/d/1P2k858wTOcY4d89z-4qj6CJFKu94u6hxFqgJupSS9x8/edit
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ