област Велико Търново
Сподели
14 юли 2017
Автор: ОбластВТ

Енерго-Про обновява ел. съоръженията в областта

Енерго-Про обновява ел. съоръженията в областта

Енергийната компания Енерго-Про реализира проект за поетапна рехабилитация на мрежата. Обновяването включва основна подмяна на въздушни проводници в района на селата Продановци и Плаково, както и ремонт на конзоли по електропроводите, захранващи селата Бяла река, Горско Косово, Горско Калугерово, Коевци, Красно градище и Росица.

Подмяната на въздушната мрежа и ремонтът на прилежащите съоръжения в посочените райони възлиза до момента на стойност 35 000 лева. Новите усукани проводници са с обща дължина 4000 метра. В резултат на рехабилитацията се повишава надеждността на електрозахранването на потребителите в тези населени места. Един от обновените електропроводи свързва ВЕЦ 1 Росица и подстанция Павликени. По него се пренася голямо количество произведена електроенергия към подстанцията и е от ключово значение за района.

Паралелно с този проект, специалисти работят и по друг проект за изнасяне на електромерни табла на границата на имотите. Това ще улесни клиентите, тъй като няма да е необходимо да осигуряват достъп на отчетниците до измервателните устройства.

ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ