област Велико Търново
Сподели
18 юни 2021
Автор: ОбластВТ

ЕНЕРГО-ПРО дигитализира част от услугите в Центровете за обслужване на клиенти

ЕНЕРГО-ПРО дигитализира част от услугите в Центровете за обслужване на клиенти

Електронизацията на процесите при предлагането на услуги е сред основните приоритети на ЕНЕРГО-ПРО в условията на ковид пандемията. Една от последните оптимизации в тази посока е пускането в употреба на таблети при подписването на част от документите на всички гишета в Центровете за обслужване на клиенти (ЦОК) на територията, обслужвана от дружеството. Тази стъпка е част от етапите по проект „Виртуален център за обслужване на клиенти“. По-ранните етапи на проекта направиха възможно заявяването на услуги, подаване на документи и проследяването на статуса на изпълнение през специална платформа  при стартиране на процедура за присъединяване към електроразпределителната мрежа в Североизточна България.

Към момента с таблет в ЦОК могат да се подписват следните документи:

»» Договор за доставка на електроенергия на свободен пазар.

»» Заявления за проучване и присъединяване към електроразпределителната мрежа на ЕРП Север.

Дигитализацията на част от процесите в ЦОК ще намали натоварването в Центровете за обслужване на клиенти. С разработката на електронния портал на заявленията за присъединяване ще бъде облекчен процесът по заявяване на посочените услуги. Улеснение за клиентите е отпадането на необходимостта от попълване на хартиени заявления и разпечатване на документите, както и възможността за електронно проследяване на изпълнението на услугата им впоследствие, без да посещават физически офис. Търсеният ефект е бързина, проследимост, създаване на електронен архив, както и екологичност чрез намаляване на изразходваната хартия.

Всеки клиент вече може да заяви и ПИК код в Център за обслужване на клиенти и да подаде своето заявление за присъединяване самостоятелно онлайн. С напредването на дигитализацията на процесите, в бъдеще таблетите ще бъдат използвани и за други услуги.

Изображение и информация: ЕНЕРГО-ПРО 

ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ