област Велико Търново
Сподели
17 окт 2017
Автор: ОбластВТ

Еленският кмет е в Страсбург за сесията на Конгреса на местните и регионални власти

Еленският кмет е в Страсбург за сесията на Конгреса на местните и регионални власти
Еленският кмет инж. Дилян Млъзев е в Страсбург, където ще вземе участие в 33-та сесия на Конгреса на местните и регионални власти на Съвета на Европа като ръководител на националната ни делегация. Сесията се открива днес и ще продължи до 20 октомври. На нея ще продължат дебатите от сесията през март по децентрализирани политики за успешна интеграция на мигрантите. Поканени са за участие деца бежанци и известни политически личности, с които ще се обсъди специфичният проблем за интеграцията на децата мигранти.

Три тематични дебата са в дневния ред на сесията. Първият е за младите хора и откритото управление в борбата срещу корупцията. Делегатите  ще дискутират борбата с корупцията и прозрачността на обществените поръчки на местно и регионално ниво, системните проблеми при поръчките, които създават корупционни рискове, като слабата експертиза, феноменът „въртяща се врата“ и липсата на практически стъпки и насоки, които местните и регионални власти да следват за намаляване на корупционния риск.

„Един от докладите за разглеждане и одобрение е на тема "По-добро бъдеще за селските райони в Европа” – открои акцентите инж. Млъзев преди заминаването за Страсбург.

В някои от държавите членки на Съвета на Европа селските райони са сред проспериращите и добре функциониращи райони, докато други обезлюдяват, населението им застарява, нивата на бедност и на пустеещите земи са високи  Тези различия между селските райони се засилват след финансовата криза от 2008 г. В становището се призовават местните власти да изготвят местни селски стратегии в партньорство с всички, които могат да допринесат за развитието на общините, да се зададат минимални стандарти, за да се гарантира приемственост в предоставянето на основни услуги, за подобряване на образованието и обучението и в подкрепа на предприемачеството и иновациите за диверсификация на местната икономика. Искане ше бъде оправено и към Комитета на министрите да призове правителствата да разработят нови политики за развитие на селските райони, които са едновременно адаптирани към специфичните особености и се основават на териториалния и многосекторен инвестиционен подход и насърчават по-голямата справедливост и благополучието в тези области.

Всички 47 държави членки на Съвета на Европа ще отбележим заедно на тази пленарна сесия две десетгодишнини - на Европейската седмица на местната демокрация и на Конкурса „Dosta! “ Европейската седмица на местната демокрация е доброволна инициатива, координирана от Конгреса, която се провежда всяка година около 15 октомври, в чест на годишнината от подписването на Европейската Харта на местното самоуправление. Конкурсът „Dosta!“ се провежда от 2007 г. и е за общини, които са реализирали проекти за насърчаване интеграцията на ромите» - сподели още еленският кмет.

В сесията ще участва и младежки делегат от Българи, студентка от Софийския университет „Климент Охридски“, която представи добри практики от страната по онлайн платформи за интеграция на хората с увреждания. Инициативата на Конгреса за участие на младежки делегати се реализира много активно след приемането на Европейската Харта за участие на младежите в обществено- политическия живот на местно и регионално ниво през 1992 г. 
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ