област Велико Търново
Сподели
21 фев 2018
Автор: ОбластВТ

Електростатичен филтър измерва фините прахови частици в Горна Оряховица

Електростатичен филтър измерва фините прахови частици в Горна Оряховица
В Горна Оряховица монтираха експериментално електростатичен филтър за фини прахови частици 10. Това е дейност, предвидена в предпроектните проучвания, които Общината прави тази година във връзка с подобряване на качеството на атмосферния въздух.

Филтърът се монтира в горната част на комина, като не влияе по никакъв начин на помещенията в дома или на хората. Действа на принципа на електростатиката - под малко напрежение се създава вихър в комина и улавя фините прахови частици от 2 до 10 микрона. Когато работи, през комина реално излиза основно пара, като няма значение дали отдолу има печка, камина или друго съоръжение за отопление на твърдо гориво. Работи на ток, а месечната максимална мощност на консумираната ел. енергия е 30 вата. Разходът на ток за един отоплителен сезон е около 7-8 лв. Доказаната ефективност на филтъра е над 95 %. Поддръжката на съоръжението е много лесна – почистване на комина веднъж в годината.

Поставянето на филтри на комините е една от мерките, заложени в Плана за действие към програмата на Общината за подобряване качеството на атмосферния въздух. Очаква се мярката да бъде финансирана по ОП „Околна среда“ през втората половина на 2018 г. За прилагането на мярката не се изисква адаптация на домакинството към нови условия и би се приело много лесно и безпроблемно от гражданите. Изследванията сочат, че дори да се подменят старите отоплителни уреди с по- нови, отделянето на ФПЧ10 се намалява, но не се елиминира, но при комбинацията с монтаж на филтрираща система директно върху изпускателното устройство, ефективността е максимална.

Горна Оряховица е една от общините, с нарушено качество на атмосферния въздух в България, която е предвидено да получи безвъзмездна финансова подкрепа от Европейския съюз за подмяна на стационарни индивидуални и многофамилни домакински устройства на твърдо гориво, и поставяне на филтри за прахови частици.

В рамките на това проучване, Общината разработи и разпространи сред гражданите над 600 анкетни карти, с цел да установи готовността им да участват в изпълнение на предложените мерки срещу замърсяване на въздуха от битовото отопление.

Друга мярка, която Общината изпълнява ежегодно е залесяване на междублоковите пространства. Тази година бе дадена възможността на гражданите сами да изберат видовете дръвчета и храсти, които да бъдат засадени около домовете им, както и да се грижат за тях.

ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ