област Велико Търново
Сподели
05 юли 2018
Автор: ОбластВТ

Европейско признание получи магистърска програма по конферентен превод на ВТУ

Европейско признание получи магистърска програма по конферентен превод на ВТУ
Магистърската програма по конферентен (устен) превод стартира във Филологическия факултет преди 15 години със съдействието и финансовата подкрепа на Генералната дирекция по устен превод към Европейската комисия, Брюксел, Белгия. Първите три години програмата получи субсидия в размер на над 70 000 евро и с нея бяха оборудвани две специализирани зали за обучение. От миналата година програмата отново започна да получава субсидия, с която досега е оборудван с техника още един модерен кабинет.


От 2013 г. програмата се признава от Асоциацията на устните преводачи в Германия (VKD), което по принцип благоприятства реализация на възпитаниците на университета и там. Елица Калдерон, която е завършила програмата през 2011 г., е член на Асоциацията и се изявява като устен преводач в Германия и Австрия.

Сред завършилите програмата има и устни преводачи, които успешно са издържали акредитационните тестове и работят за институциите на ЕС в Брюксел и Люксембург. Сред тях e Марина Чонева от първия випуск, която вече е сред изявените представители на професията.

Приетите за обучение в програмата студенти могат да кандидатстват за стипендия от Генералната дирекция по устен превод към ЕК в размер на 2 400 евро.  

Европейската комисия цени високо постиженията на Великотърновския университет в областта на чуждите езици. Университетът е основното българско звено за подготовка на елитни преводачи по повече от 20 езика. Към тази и останалите бакалавърски и магистърски програми по превод на чужди езици интересът е огромен, събират се кандидати от цяла България и чужбина. Университетът трудно успява да удовлетвори всички желаещи, затова обмисля разширяване на преподавателския състав и модернизиране на учебната база. Много български и чужди фирми и колцентрове непрекъснато се обръщат към университета за специалисти с владеене на чужди езици. Предлагат се и високи възнаграждения.
 
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ