област Велико Търново
Сподели
10 юли 2018
Автор: ОбластВТ

Д-р Хеле Джул, жури в конкурса за нов градски център: „Местата за социални срещи в един град определят дали той е привлекателен или не“

Д-р Хеле Джул, жури в конкурса за нов градски център: „Местата за социални срещи в един град определят дали той е привлекателен или не“
Д-р Хеле Джул е част от международното жури, което ще оценява предложенията на участниците в международния архитектурен конкурс за нов градски център на Велико Търново. 75000 евро е наградният фонд за конкурса, обявен от Община Велико Търново. Журирането ще се проведе в периода 27 – 29 юли. 


Международният архитектурен конкурс включва две части, които са неразривно свързани – градоустройствено решение (концепция) за територията на Старото военно училище и проект (концепция) за сграда на Експозиционен център. С нейното строителство, заедно с прилежащата инфраструктура, Община Велико Търново ще постави началото на поетапното развитие на територията от близо 190 декара. Изграждането на експозиционния център е част от одобрената инвестиционна програма на общината по мерките за градска среда на оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Конкурсната програма за новия градски център е изготвена според обществените нагласи. Предвижда се повече озеленяване и по-малко строителство спрямо досегашните разработки за територията, създаване на пешеходна зона, място за провеждане на обществени, културни, научни, спортни и други събития, нова библиотека, музеи, спортни площи, нови паркоместа и др. 

Хеле Джул е магистър по архитектура, доктор на науките. Главен изпълнителен директор, съдружник-учредител в Juul Frost Architects, където отговаря за национални и международни проекти. Преподава и се занимава с научноизследователска дейност и е консултант за много от най-големите образователни институции в областта на градското развитие и градското пространство.

Проектите, свързани с консултантски услуги за кампуси, съставляват важна работна сфера в дейността й. Носи отговорност за 'Развитието на стратегията за градското пространство', която разработва нов подход към функцията на публичните пространства като катализатор за развитието на градовете, с насоченост към трансформацията и значението като стратегически инструменти. 

Хеле Джул набляга на факта, че градското пространство трябва да включва  и да предоставя места за социални срещи, да е платформа за обмен на възгледи на разнообразното градско население. Тя подчертава, че в съвременния свят именно качеството на местата за социални срещи определя дали градът е привлекателен или не. По думите й, новите градски пространства изискват нови хибридни стратегии, които да отговарят на промените в обществото. 


Д-р Хеле Джул в интервю за Община Велико Търново: „Архитектите да бъдат смели и иновативни в идеите си за нов градски център на Велико Търново

- Акцент във вашата дейност е адаптирането на стари индустриални пространства и превръщането им в атрактивен елемент от съвременната градска среда. Защо насочихте своите изследвания в тази област, какво провокира интереса ви?
- За мен историческите градски среди са важен свидетел за бъдещето. Градовете и градските райони в цяла Европа са в голяма трансформация. Навсякъде сме изправени пред нови проблеми, нови предизвикателства с нова градска програма, които изискват нови умения. Бързото технологично и демографско развитие означава, че голяма част от строителната индустрия непрекъснато се нуждае от нови програми, интериорен дизайн и идентичност.
Натискът върху големите градове прави атрактивните периферни зони, като по този начин се създават големи възможности за трансформиране на градските райони, сградите и градските пространства. Ние имаме добър опит в тази област и нашата широка компетентност, варираща от планиране и градско пространство до строителство, позволява да търсим възможности за проекти в тази област.
Трансформацията на градско ниво е с акцент върху градската идентичност и промяна, която настъпва, когато животът в един град изчезне, когато демографските условия променят основата на съществуването.
Проектирането е интересно, тъй като става дума за града и развитието на градските райони - и с течение на времето сме работили с изоставени фабрики, казарми и по-стари производствени обекти.

- Какво очаквате от участниците в международния конкурс за нов градски център на Велико Търново? Какво знаете за града и терена, който е обект на конкурса?
- Очаквам конкурентните архитекти да навлязат в ДНК-то на обекта и да анализират подробно контекста и историята. И преди всичко, да се осмелят да се състезават в двете условия на конкурса и да бъдат иновативни.
Велико Търново е прекрасен, красив и стар град, чиято архитектура и типология могат да добавят стойност и да предизвикат решението. Очаквам с нетърпение да видя града, преди да започне работата на журито.

- Според вас  градското пространство трябва да включват и да предоставя места за социални срещи, да е платформа за обмен на възгледи на разнообразното градско население. Защо? С какво това допринася за положителното развитие на градската среда?
- Преди обществените места в града бяха търговски места - днес градският живот се промени. Животът на града е станал глобален, мултикултурен и туристически. Това е променило изискванията за градски живот. Жителите са натрупали нови жизнени модели с по-активно използване на градските предложения и места, но и с по-големи изисквания към естетическите качества на града. Неповторимият опит на общността се култивира, както никога досега, от гражданите, а по кафенета и ресторанти, до музикални центрове и обществени къщи се появи гора от неформални места за срещи.
Качеството на местата за социални срещи в града е това, което прави разликата дали градът е привлекателен или не. Обществените пространства канят различни типове хора и културни идентичности. Обществените пространства създават вещи, спокойствие, взаимно се признават и дават началото на социална обмяна.
В безопасни градски пространства се създават доживотни приятелства, а привличането на градската зона за предпочитане се осъществява чрез публичните пространства като начин за създаване на пространство за всички, мнозината и малцината – което аз твърдо вярвам, че е добавка към стойността на града.

- Работили сте по големи международни проекти. Разкажете накратко за най-важните от тях. Кои са били трудните предизвикателства, с които сте се справяли?
- Възползвам се от възможността да избера един конкретен проект, за който работихме от 2012 г. насам - визията на „Форус“ в Норвегия, „Форус Бизнес Парк“. Това е един от текущите проекти на Juul Frost Architects (JFA) и пример за критично преразглеждане на хуманното отношение към пейзаж. „Форус Бизнес Парк“ е бизнес зона в Западна Норвегия, близо до Ставангер. Предприятията тук съставляват около една пета от норвежкия БВП. Създаден през 1972 г., „Форус“ е най-бързо развиващият се бизнес парк в Норвегия и представлява регионален, национален и международен център за растеж.
Необходимостта от последователна визия за "Форус" е очевидна: Районът преминава през общинските граници на Ставангер, Санднес и Сола без единен набор от правила, уреждащи използването на земята и изградената среда, въпреки че строителната активност е значителна и инфраструктурата е подложена на голям натиск. Основната цел на „Форус Вижън“ е да осигури цялостна концепция за работна среда. Докато повечето градски райони включват жилища, „Форус“ ще се характеризира със своя професионален и социален живот, произлизащ от търговски имоти и неформални места за срещи в градска или зелена среда.
Пейзажът е основният фактор за развитието на обща идентичност, а Forus Common [Allmenningen] е ландшафтният елемент, който обединява района и свързва фиорда и града. Понятието „Allmenningen" произхожда от стария скандинавски език и означава "принадлежащ на всички хора". Тази идея се прилага в сградата Forus Common: Тя принадлежи на общността, тя е лесно достъпна, отворена и приветстваща, а пешеходците са приоритет.
С „Форус Вижън“ създадохме физическа рамка за това как да се увеличи жизнеспособността, без да се компрометират бизнес интересите и градското развитие - конкуренция, коренно различаваща се от идеалите за утилитарно градоустройствено планиране на социалната скандинавска държава от 20-ти век. Понастоящем пейзажът на „Форус“ се характеризира с функционално разделяне и е необходимо да се прекъсне тази монофункционалност, за да може „Форус“ да оцелее. „Форус Вижън“ предлага стратегия за конкретни архитектурни промени и показва как един монофункционален градски пейзаж може да се превърне в съставна част от нов град на знанията, готов да се конкурира на световния пазар. Визията включва политики за публичното пространство, ландшафта, мобилността, типологиите, които да ръководят бъдещото оформяне.
Трудните предизвикателства в този проект са да се създаде обща визия между различните участници с различни програми. Да се гарантира холистична перспектива. Да се осигури бъдещето на социалното измерение. Да се създадат различни идентичности и да се определят сравнителните предимства на отделните области. Процесът бе управляван от публичен диалог, който изисква силна комуникация.
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ