област Велико Търново
Сподели
13 окт 2020
Автор: ОбластВТ

Дискусия очерта напредъка по проекта за преход към екологично отопление на домакинствата във Велико Търново

Дискусия очерта напредъка по проекта за преход към екологично отопление на домакинствата във Велико Търново
Напредъкът по реализацията на дейностите на интегрирания проект „Българските общинни работят заедно за по-чист въздух“ бе основна тема на Кръгла маса, провела в старопрестолния град в последния работен ден на седмицата. Акцент бе поставен върху приноса на проекта към намаляването на замърсяването от битовото отопление с дърва и въглища чрез подмяната на старите отоплителни уреди в домакинствата, както ролята на този процес за подобряване на качеството на въздуха във Велико Търново.

Проектът обединява усилията на шест общини – Столична като координиращ бенефициент и Бургас, Русе, Стара Загора, Велико Търново, Монтана и НПО Клуб „Икономика 2000“ като асоциирани бенефициенти.

Дискусията бе открита от Зорница Кънчева-Миладинова, началник на отдел „Околна среда“ в Община Велико Търново и ръководител на проекта за старата столица. Тя припомни, че за Велико Търново вече са одобрени кандидатите в Пилотна фаза – 58 домакинства, в които старите замърсяващи отоплителни уреди ще бъдат подменени с ново оборудване. В следващата Основна фаза на проекта броят на обхванатите домакинства ще достигне 548.Продължителността на дейностите е до октомври 2024 година.  С реализацията се очаква намаляване на замърсяването с фини прахови частици в шестте общини със 158 тона годишно.

С подкрепата на Програма Life+ на Европейската комисия безвъзмездно по проекта се финансира доставка и монтаж на ново отоплително оборудване в жилището на одобрения кандидат. Новите уреди могат да бъдат: пелетна топловъздушна камина, пелетна камина с водна риза, пелетен котел с водна риза, газов котел, газов конвектор, стоманени панелни радиатори. Безплатно за домакинството ще бъде също демонтирането на старото отоплително оборудване, работещо на дърва и/или въглища, изнасянето от жилището и предаването му за рециклиране.

 
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ