област Велико Търново
Сподели
13 ное 2018
Автор: ОбластВТ

Депутатът Станислава Стоянова: 9 100 ученици са върнати обратно в клас

Депутатът Станислава Стоянова: 9 100 ученици са върнати обратно в клас
Заради натрупани отсъствия са спрени помощите за деца на повече от сто хиляди семейства


 
1 239 екипа у нас са ангажирани със съвместната работа по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. На територията на страната това са общо 10 030 учители, директори, социални работници, полицаи, общински служители и медиатори, информира народният представител от ГЕРБ Станислава Стоянова, която е член на парламентарната Комисия по образование и наука.

Извършени са общо 24 356 посещения на адрес. Върнати обратно в клас са 9 100 ученици, основно на възраст между 9 и 15 години. От повторно отпадналите миналата година 2 100 деца, за 426 е направен пореден опит да бъдат интегрирани в училище. Станислава Стоянова открои като интересен факта, че родителите на близо 8 000 деца и ученици доброволното са ги записали да посещават училище или детска градина за първи път. Най-голям е броят им във възрастовата група 6 – 7 години, като това са деца от уязвими групи, които до момента са отказвали да учат. Останалите почти 2 000 ученици, които са записани за първи път на училище са родени между 1999 и 2011 г.  Седем души в страната, на възраст почти 19 години са поискали да учат за първи път.

На семейства, които не осигуряват присъствието на децата си в училище, са били издадени общо 234 акта за административно нарушение. Във Велико Търново е съставен един такъв акт, а най-много за страната са в Стара Загора – 104 и в Сливен – 103.

Заради натрупани повече от пет отсъствия за периода септември 2017 г. – януари 2018 г. са спрени 55 135 месечни помощи за деца в размер на 2 214 113 лв, информира депутатът Станислава Стоянова. Тези пари са предоставени на бюджетите на училищата за допълнителни занимания. Предстои да бъдат  възстановени към училища и детски градини също и 2 037 560 лв., които съставляват още 48 912 помощи за периода февруари – юни 2018 г. Към момента се обработват данните за отсъствията на децата и учениците за първите два месеца на учебната 2018-2019 година, информира още народният представител от най-голямата парламентарна група.

Дейността на екипите е насочена приоритетно върху повторно отпадналите, ново отпадналите и върху ранния обхват на децата на 5, 6  и 7 години. От търсените 159 296 деца и ученици към началото на тази учебна година, за 87 197 е установено, че са извън страната. В работата си екипите по обхват най-често срещат трудности заради миграцията в страната и в чужбина, липсата на документи като актове за раждане, липса на законни настойници, ранни бракове и майчинство, както и ниска административна грамотност на част от родителите, уточни народният представител Станислава Стоянова.

По думите й, един от изводите в Обзора на Европейската комисия за образование и обучение за 2018 г. е, че за първи път от шест години насам, в България намаляват преждевременно напусналите училище млади хора – от 13.8% на 12.7%. Националната цел на страната ни е до 2020 г. делът на отпадналите деца от образователната система да слезе до 10%. В рамките на ЕС за 2017 г. този процент е 10, 6%.

Народният представител от парламентарната Комисия по образование и наука съобщи също, че с постановление на Министерски съвет са отпуснати 2 млн. лева за три национални програми за развитие на образованието. Програмите са „Развитие на системата на предучилищното образование“, „Заедно за всяко дете“ и „Без свободен час“, одобрени през 2018 г., уточни Станислава Стоянова.
 
 
 
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ