област Велико Търново
Сподели
20 окт 2017
Автор: ОбластВТ

Делегация от Румъния е на тридневна визита на лекарската колегия в Старата столица

Делегация от Румъния е на тридневна визита на лекарската колегия в Старата столица

В дните 20-22 октомври ще се проведе среща между лекарите от Районна колегия на БЛС – Велико Търново и 26-членна делегация от Районната колегия на лекарите в област Телеорман (гр. Александрия в съседна Румъния), водена от председателя им д-р Сорин Дан Киря.

Срещата е по повод устойчивостта по проект „Здравеопазване без граници”, който успешно бе реализиран през 2014 година. Проектът бе финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013, Приоритетна ос 3.3 Сътрудничество от типа „Хора за хората“ . 

Продължителността на проекта бе 12 месеца, а целта да се запознаят над 100 лекари от двата областни центъра – Велико Търново и Телеорман с международните изисквания и стандарти за трансгранично здравно обслужване и услуги. За целта се изготви и издаде, като брошура, Кодекс за професионална етика при оказване на трансгранични здравни услуги.

Хората, попаднали в целевата група по проекта са представители на медицинските общности от областите Велико Търново и Телеорман, чиито отношения играят важна роля в обмяната на опит и добри практики. Активната работа по проекта, планираните дейности и добрата комуникация между медиците от двете страни на Дунава се отрази и върху подобряването на квалификацията на човешките ресурси в Районната колегия на Българския лекарски съюз и на Медицинска асоциация в окръг Телеорман. Допринесе и за постигането на европейските стандарти в областта на здравеопазването. Всички постигнати устойчиви резултати от проекта са основата за изграждането на трансграничния регион между България и Румъния, като по-конкурентоспособност, така и за успешното въвеждане на иновации и нови технологии в предоставянето на медицинска помощ.

В хода на проекта бяха проведени няколко работни посещения (едно във В. Търново и две в Александрия), където се взеха решения, взаимодействието между двете колегии да продължи и след приключването на проекта. Визитата на д-р Сорин Дан Киря и колегите му сега е в изпълнение на това решение. Сред договорките е провеждането на бъдещи срещи по специалности, съвместна работа за реализиране на нови проекти, както и провеждане на работни срещи на ниво колегии, с тенденция за прерастване в Национална конференция между двете съсловни организации.

ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ