област Велико Търново
Сподели
18 фев 2021
Автор: ОбластВТ

Даниел Панов: Новите мерки за енергийна ефективност дават възможност за реставрация на старите къщи – културни паметници

Даниел Панов: Новите мерки за енергийна ефективност дават възможност за реставрация на старите къщи – културни паметници
„Зелената сделка“ влиза трайно в българските общини
 
Жилищни сгради, които са паметници на културата, също ще могат да бъдат реставрирани със средства по мерките за енергийна ефективност. Това каза кметът на Велико Търново и председател на Националното сдружение на общините в България /НСОРБ/ Даниел Панов по време на онлайн конференция. Събитието бе организирано от Център за енергийна ефективност „Ен Ефект“ по инициатива на българския евродепутат Ева Майдел. Фокусът бе поставен върху комплекса от инвестиции в сферата, имащ приоритет в Плана за възстановяване и устойчивост и новия програмен период на оперативните програми на ЕС до 2027 година.

„За първи път чрез програмно финансиране се допускат инвестиции в еднофамилни жилищни сгради. За целта ще бъдат отделени 33 млн. лева. Планът за възстановяване и устойчивост на България дава възможност сградите както публична собственост, така и еднофамилните да са със статут на недвижима културна ценност“, посочи Панов. Той подчерта, че това е много важно за Велико Търново и редица общини с концентрация на частни старинни къщи – културни ценности, за да бъдат решени проблемите с опазването им и припомни голямата заслуга на НСОРБ за това.

1 млрд. и 781 млн. лева е предвиденият бюджет на национално ниво за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилните жилищни и публичните сгради. Продължаването на програмата за саниране бе сред основните приоритети на НСОРБ, а над 95% от гражданите одобряват визията на новите блокове, припомни Даниел Панов.
„Благодаря на Ева Майдел за инициативата да проведем тази дискусия, защото темата е „гореща“ и е добре да обсъдим различните виждания и възможности, За мен и за моите колеги – кметовете на общини, е особено важно да свикнем да мислим за енергийната ефективност не само като саниране, а като сложен комплекс от дейности, свързани с екологичния транспорт, инвестициите в зелени енергии, развитието на нови производства, които оползотворяват отпадни суровини. Към всичко това има едно много важно условие – информирането на гражданите, повишаването на екологичната култура на всеки един и превръщането на общността в наш съмишленик и съюзник“, акцентира Панов.

Във форума участваха също вицепремиерът Томислав Дончев, кметовете на Враца – Калин Каменов, Габрово – Таня Христова, Монтана – Златко Живков и Видин – Цветан Ценков, експерти със солиден опит на национално и европейско ниво в сферата на мерките за енергийна ефективност и др. „Зелената сделка“ влиза трайно в българските общини, обединиха се всички участници в конференцията. Една от първите стъпки е въвеждането на системни методи за управление на енергопотреблението. Бъдещите проекти, насочени към постигане на екологичен и енергиен ефект, ще трябва да бъдат подготвяни и осъществявани на нов пазарен принцип, което изисква привличане на повече частни инвестиции и в публичната сфера.

Вицепремиерът Томислав Дончев и Ева Майдел посочиха, че в новия програмен период общините и държавата ще имат повече отговорности. Синхронът при определянето на инвестиционните приоритети ще е много важно, за да бъдат проектите по различните програми и механизми успешни и да реализират висока добавена стойност.  
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ