област Велико Търново
Сподели
08 юни 2017
Автор: ОбластВТ

Даниел Панов и Боил Банов обсъдиха важни въпроси в сферите на културата и културно-историческото наследство

Даниел Панов и Боил Банов обсъдиха важни въпроси в сферите на културата и културно-историческото наследство

Кметът на Велико Търново Даниел Панов и министърът на културата Боил Банов обсъдиха важни въпроси в сферите на културата и културно-историческото наследство. В старопрестолния град те проведоха работна среша по актуални теми, в която участваха представители на културни институции във Велико Търново и Горна Оряховица, експерти, архитекти, журналисти.

Даниел Панов обясни, че до есента ще бъде създадено новото регионално звено за културно наследство, а Община Велико Търново е обезпечила финансирането на дейността му. Той отново постави въпроса за необходими промени и синхронизация на законите за културното наследство и устройство на територията, за да могат шестте регионални звена в България да ускорят процедурите по одобрение на ремонти и реставрационни дейности спрямо паметници на културата. Така новите структури реално ще могат да осъществяват правомощия на Националния институт за недвижимо културно наследство, подчерта Панов.

Кметът на Велико Търново припомни, че преди седмица девет общини и Министерството на културата подписаха харта за опазване на историческите градове. „Сред отправените от нас предложения са създаването на специализиран фонд за културно наследство, както и завишаване на рестрикциите спрямо собственици на сгради с историческа и архитектурна стойност, които не се грижат за опазването им“, посочи Даниел Панов.

„Благодаря на Боил Банов, че и по време на предишното правителство като заместник-министър винаги е имал отношение към културата и културно-историческото наследство. Голям е приносът му за реализацията на проекта за реставрация и социализация на крепостта Трапезица, финансиран от фондация „Гейдар Алиев“ – Азербайджан“, обърна се Даниел Панов към министър Банов.

Заместник-кметът на Велико Търново Ганчо Карабаджаков и директорът на дирекцията по култура Нелина Църова поставиха въпроса за необходимостта от финансиране на мащабни фестивали от калибъра на Летния сезон на българските оперни театри „Сцена на вековете“. Чрез целева субсидия ще бъде подпомогнато организирането на подобни големи събития, допълнително ще бъде вдигнато нивото им и ще бъде подпомогнато опазването на материалното културно наследство, аргументираха се Ганчо Карабаджаков и Нелина Църова.

Сред обсъжданите въпроси бяха приоритетното финансиране на консервацията на обекти, открити при археологически разкопки, промени в модела на финансиране на театрите, повече средства за читалищна дейност.

Сред участниците в дискусията бяха ръководствата на Регионалния исторически музей, Регионалната библиотека „П. Р. Славейков“, Музикално-драматичния театър „Константи Кисимов“, Общинската туристическа агенция „Царевград Търнов“. Присъстваха също областният управител проф. Любомира Попова, представители на читалища и галерии, както и експерти по културата от Община Горна Оряховица.

 

ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ