област Велико Търново
Сподели
08 яну 2018
Автор: ОбластВТ

Граждани внесоха близо 30 предложения на публичното обсъждане на бюджета на община Елена

Граждани внесоха близо 30 предложения на публичното обсъждане на бюджета на община Елена
Подобна гражданска активност като тази на публичното обсъждане на бюджета на община Елена за 2018 година не се помни. Пленарната зала едва побра хората, дошли и от най-отдалечените села, не само да заявят своите искания, но и с конкретни предложения как разумно да се харчат бюджетните пари.

Кметът инж. Дилян Млъзев, който представи бюджетната рамка, благодари на участниците за активността и гражданската им позиция. Подобна съпричастност е показател, че посоката, избрана от общинското ръководство през последните години при изготвянето на инвестиционната програма, е правилна. Близо 90% от субсидията за капиталови разходи /1 177 100 лв./ в тазгодишния бюджет е предвидена за ремонт на улици и общинска пътна мрежа. Сумата от 909 928 лв. е най-голямото предизвикателство, т. е. как да се разпределят тези пари, като само по време на публичното обсъждане постъпиха около 30 предложения. Ако те са добре обосновани, са на първо място при подреждане на приоритетите, съобщи още градоначалникът. Следват приоритетите на общинското ръководство, обосновани предложения на групи граждани, постъпили в писмена форма, на кметове и кметски наместници  и други, ако останат пари.

Кметът Млъзев образно определи бюджет 2018 като здравословна пица – премерен, малко консумативен, но реалистичен. Целите при разработването на проекта за бюджета не залагат големи очаквания. Общият му размер е 10 793 022 лв., увеличен е спрямо първоначалния бюджет за миналата година с 837 862 лв., най-вече заради по-голямата държавна субсидия  във функции образование и здравеопазване. За финансиране на делегирани от държавата дейности са заложени 5 380 237 лв., а за местни дейности – 5 402 785 лв. Общата изравнителна субсидия /892 700 лв./ и целевата субсидия за капиталови разходи са без промяна от миналата година. Със 71 900 лв. е увеличена субсидията за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища и размерът й е 408 600 лв. Местните приходи се запазват на нивото на 2017 г., очакванията са за 1 477 354 лв. Няма да има увеличение на местните данъци и такси и ще се разчита на добрата им събираемост. При тази бюджетна рамка стремежът на общинското ръководство е да повиши ефективността при управлението на публичните ресурси, да запази обема и подобри качеството на предоставяните услуги на гражданите.

Инвестиционната програма на общината е в размер на 4 702 449 лв. В нея са включени и средствата от ЕС за проекти – 2 341 860 лв., от които 2 251 686 лв. са за реконструкция на сградите на СУ „Иван Момчилов“ с внедряване на мерки за енергийна ефективност. Инвестиционната програма е подсилена с още 431 267 лв., отпуснати по постановления на Министерски съвет за ремонт на водостоци и улици.
 
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ