област Велико Търново
Сподели
23 яну 2018
Автор: ОбластВТ

Градоначалникът на Стражица Румен Павлов събра кметовете на населените места на годишна работна среща

Градоначалникът на Стражица Румен Павлов събра кметовете на населените места на годишна работна среща
Вчера кметът на Стражица Румен Павлов посрещна кметове и кметски наместници на населените места от общината на годишна работна среща.
 
По традиция, в началото на годината кметът Павлов провежда среща с  кметове и кметски наместници, на която представят кратки отчети за изпълненото през изминалата година, поставят въпроси за решаване и планираните дейности във всяко от населените места.
 
На срещата присъстваха заместник-кметът инж. Катя Петрова, секретарят на Общината Ренета Василева, директори на дирекции и служители от администрацията.
 
При откриването на срещата, кметът на общината отправи апел към присъстващите да бъдат максимално обективни в изложенията си, за да не остават незасегнати проблеми.
 
Основните обсъдени проблеми бяха свързани с осигуряването на спокойствие на жителите на населените места, редовното събиране на смет и почистване на общите площи, осветеността на улиците и рехабилитация на съществуващата пътна мрежа. Поставен беше въпрос и за снегопочистването и навременното опесъчаване през зимните месеци. В няколко от населените места беше поискано съдействие за поставяне на допълнителни съдове за събиране на смет, осигуряване на работници по програми за временна заетост за почистване на храстова растителност, както в населените места, така и по пътната мрежа, поддържана от Общината.
 
След като изслуша подробно докладите на всички, кметът Румен Павлов започна да отговаря за всяко населено място поотделно. Поставените въпроси бяха сходни, затова се взе решение, при приемането на бюджета за 2018г. да се предвидят разходи за ремонт на съществуващата пътна мрежа чрез запълване на дупките, както и полагане на настилка от друг тип, различен от асфалта, тъй като последният е по-скъп и няма да достигне за всеобхватно ремонтиране и подобряване на по-голям обем пътна мрежа. 
 
Взето беше също решение за планиране на средства за изграждане на огради за някои от гробищните паркове в населените места, включително и за разширение, ако има нужда. За ремонт на някои от сградите на кметствата също ще се предвидят разходи, тъй като такива не са правени дълго време, а през 2018 година предстои да се изпълни ремонт за цялостно саниране на сградата на общинската администрация и общинското предприятие с европейски средства. Според кмета Павлов, по този начин икономисаните средства могат да отидат за ремонти на сградите по селата, защото и те са част от администрацията и са пряко свързани с качеството на обслужването на гражданите и бизнеса, както и за подобряване на работната среда на служителите и изграждането на нов тип модерна администрация.
 
През 2017 година започна подмяна на всички стари осветителни тела от уличната мрежа с нови енергоспестяващи, като процесът ще приключи окончателно когато във всички населени места се поставят такива. Това на свой ред ще доведе до значителни икономии на разходите за ел.енергия.
 
През 2018 година приоритет в работата на ръководството на Общината ще бъде подобряването качеството на живота в малките населени места чрез изпълнението на няколко проекта с европейско финансиране, включително подобряване на административното обслужване чрез поетапно въвеждане на електронното управление, намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса и сигурността. За гарантиране на обществения ред, сигурността на гражданите и защитата на тяхната собственост от посегателства, в град Стражица беше изградена система за видеонаблюдение, която започна да дава своите резултати с намаляване на броя на противоправните деяния. Подобни системи ще бъдат изградени и в по-големите села от състава на общината.
 
В заключение, на въпроси на кметовете и кметските наместници отговаряха заместник-кметът на общината, секретарят на общината, директорите на дирекции и служители от общинската администрация. Срещата приключи с пожелания за успешна 2018 година, изпълнение на набелязаните мероприятия и отговорно извършване на служебните задължения на всички в полза на жителите на общината и равнопоставеност на всички, без оглед на тяхната етническа принадлежност, социален статус, местоживеене.
 
Кметът Румен Павлов обобщи, че всички заедно с усилен труд, прилагане на добрите европейски практики и финансиране, можем да направим общината по-добро място за живот, за отглеждане на нашите деца и грижа за възрастните и социално слабите.       
 
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ