област Велико Търново
Сподели
26 мар 2019
Автор: ОбластВТ

Горна Оряховица ще има нов устройствен план

Горна Оряховица ще има нов устройствен план

Шест фирми са подали оферти за изработването на проект за нов Общ устройствен план на община Горна Оряховица. Комисия ще разгледа офертите и ще изготви доклад, който ще бъде представен на възложителя за избор на изпълнител. Срокът за работа на комисията е до 22 май.

Новият Общ устройствен план ще бъде изготвен в две фази. В първата фаза се предлага проект, който ще бъде подложен на обществено обсъждане и съгласуване с различните инстанции. След това ще бъде приет окончателния вид на плана.

Основната цел на новия план на общината е да се създаде териториална планова основа за нейното дългосрочно устойчиво териториално развитие в съответствие с приетите стратегически документи за регионално развитие и на база на специфичните за общината природни, културни, туристически и други ресурси.

Изготвянето на нов план на общината се налага, тъй като сега действащият е остарял и не отразява реалната ситуация. Освен това Общ устройствен план има само за гр. Горна Оряховица, а законът за устройство на територията изисква такива планове да се разработят за територията на цялата община. Всички общини са задължени да го направят в срок до 2021 г., в противен случай подлежат на глоби.

Планът е необходим още и по чисто практически съображения, тъй като действащият в момента не е актуален, въпреки, че е правен през 2006 г. В него не е включена икономическата зона на града, не отразява паметниците на културата, централната градска част не е отразена коректно, няма и схеми на техническата инфраструктура. Всичко това сега трябва да намери място в новия Общ устройствен план на общината. При изготвянето на техническото задание за обществената поръчка, най-много време е отнело именно съгласуването с министерството на културата – за наличните архитектурни и археологически паметници и с МОСВ за екологичните обекти. Всички те сега трябва да намерят място в плана и отново да бъдат съгласувани. Трябва да се изработят също и схеми на техническата инфраструктура – мрежите на ВиК, енергоразпределителното дружество, различните доставчици и др.

Изготвянето на Общия устройствен план на община Горна Оряховица се финансира от министерството на регионалното развитие и благоустройството, а прогнозната му стойност е 182 884 лв.

ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ