област Велико Търново
Сподели
03 сеп 2020
Автор: ОбластВТ

В ОИЦ–Велико Търново се проведе финална пресконференция за успешно приключен проект по ОПИК

В ОИЦ–Велико Търново се проведе финална пресконференция за успешно приключен проект по ОПИК
В конферентната зала на Областен информационен център-Велико Търново се проведе заключителна пресконференция по проект „Повишаване на енергийната ефективност на „Валда 90" ООД", финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК) 2014-2020. Бенефициент по проекта е фирма „Валда 90" ООД - водещ производител у нас на прозорци и врати от PVC и алуминий. Компанията е лицензиран производител на дограма с марката KBE и е сертифицирана по световната система за управление на качеството ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 18001:2007. Представители на компанията представиха подробности за проекта и постигнатите резултати от неговото изпълнение.

Общата стойност на проекта е над 3 076 810 лева, като периодът на реализацията му е от юли 2018 до септември 2020 г. Собствено финансиране е 1 538 405 лева, като съфинансирането от ЕС възлиза на 85.00 %. Проектът е реализиран в обхвата и в съответствие с изискванията на процедура „Енергийна ефективност за големи предприятия" по ОПИК 2014-2020. С изпълнение на проекта е постигната и главната му цел - създаване на предпоставки за повишаване на енергийната ефективност и конкурентоспособност на „Валда 90" ООД, чрез изпълнението на мерки за енергийна ефективност, постигащи разширяване на дейността, устойчив растеж, повишена производителност и ефикасност на производствения капацитет.Изпълнените дейности по проекта включват обследване за енергийна ефективност, инвестиции за изпълнение на препоръчаните мерки за енергийна ефективност и замяна на старо енергийно неефективно оборудване чрез закупена нова високотехнологична поточна линия за автоматизирано производство на PVC дограма. Изградена и въведена е автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението с въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт, стандарт БДС EN ISO 50001/ EN ISO 50001.

В резултат на изпълнението на проекта във фирма „Валда 90" ООД е постигната модернизацията и усъвършенстване на производствения процес, повишена конкурентоспособност и енергийната ефективност, намалена е себестойността на единица продукция. Освен в посока на въвеждане на енергоспестяващи производствени технологии, проектът допринася и за опазване на околната среда и намаляване на негативното въздействие на производството върху нея в съответствие с европейските директиви.
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ