област Велико Търново
Сподели
24 яну 2022
Автор: ОбластВТ

В Община Горна Оряховица започна кампанията за плащане на местните данъци и такси за 2022 г.

В Община Горна Оряховица започна кампанията за плащане на местните данъци и такси за 2022 г.
В община Горна Оряховица стартира кампанията за плащане на местни данъци и такси за 2022 г. Вече могат да се плащат задълженията за 2022 г. за данъка върху недвижимите имоти и таксата за битови отпадъци, данъка върху превозните средства, както и всички останали видове данъци и такси – патентният данък, туристическият данък, такса за притежаване на куче.

Плащането с отстъпка от 5% е до 30 април 2022 г. Данъкът върху недвижимите имоти, таксата за битови отпадъци и данъкът върху превозните средства може да се платят и на две равни вноски до 30 юни и до 31 октомври.

Патентният данък може да се плати на четири равни вноски, като срокът за първото тримесечие изтича на 1 февруари.
Туристическият данък от хотели и други места за настаняване е ежемесечен и е дължим до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките. Лицата, предлагащи нощувки подават декларация по образец до 30 януари на всяка година за предходната календарна година.

Заплащането на местни данъци и такси може да се извършва на касите в отдел „Местни данъци и такси“ в Община Горна Оряховица, пл. „Георги Измирлиев“ №5, на касите в кметствата на населените места в общината, в офиси на „Изи пей“, „Фаст пей“, Банка ДСК, „Български пощи“, във всички банкови клонове чрез банков превод по сметка на Общината.

Работното време на отдел „Местни данъци и такси“ ще бъде променено от 1 февруари от 08.00 ч. до 18.00 ч., с прекъсване от 15.00 ч. до 16.00 ч. за приключване на оперативния ден. 
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ