област Велико Търново
Сподели
06 юли 2018
Автор: ОбластВТ

В Елена увеличиха таксата за детските градини

В Елена увеличиха таксата за детските градини
С 4.20 лв. се увеличава месечната такса за детските градини в общината и тя става 44.90 лв. Дневната такса за детската кухня в града вече е 2.20 лв., като нейното увеличение е с 40 стотинки. Завишават се и таксите за храноден в Домашния социален патронаж, за пълен месец абонатите ще плащат със 7 лв. повече.


Тези изменения на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена влизат в сила от 1 юли с решение на Общинския съвет от последната му сесия.

Увеличението на таксите е направено след задълбочен анализ от общинската администрация на приходите от тях и на разходите, които извършва общината, за да гарантира нормалното функциониране на детските заведения. Таксите не са високи и покриват едва 37.8% от средствата за издръжка, която с всяка година нараства и трябва да се осигурява с местни приходи. При определяне на таксите за Домашен социален патронаж пък не са включени компоненти от реалната издръжка, например разходите за поддръжка на автомобилите, данъци, винетки. С измененията в наредбата, освен че ще се постигне съгласуваност със Закона за местните данъци и такси, ще се увеличат и приходите в бюджета – от 7000 лв. до 10 000 лв. годишно от всяка институция.


В действащата наредба общинските съветници регламентираха реда и условията за ползване на завършения след дълги години застой Дом за тъжни ритуали в гробищния парк на Елена. За ползване на залата за траурен ритуал ще се заплаща 12 лв. на започнат час, а на хладилната камера – 1.20 лв. на започнат час.

В наредбата се създава нов член във връзка с възможността общината да подпомага Агенцията по геодезия, картография и кадастър при административното обслужване с кадастрална информация и предоставяне на официален удостоверителен документ на хартия. На база на решението на Общинския съвет между двете институции ще бъде сключено споразумение и в Елена ще има изнесено работно място на агенцията с цел улеснение на гражданите и пестене на средства и време.
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ