област Велико Търново
Сподели
12 юни 2019
Автор: ОбластВТ

В двудневна кампания ще събират опасни отпадъци от домакинствата във Велико Търново

В двудневна кампания ще събират опасни отпадъци от домакинствата във Велико Търново
Община Велико Търново, съвместно с „Балбок Инженеринг“ АД организират двудневна кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата.Опасни отпадъци от бита са: лекарства с изтекъл срок на годност, замърсени опаковки, живачни термометри и флуоресцентни тръби, почистващи препарати, дезинфектанти и химикали, пестициди, бои, мастила, лепила и други.
По време на кампанията ще може да се предадат още излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. Ще се събират и негодни за употреба батерии и акумулатори, непотребни гуми.
Отпадъците ще се предават в мобилен събирателен пункт:
  • На 17 юни, от 10:00 до 16:00 ч., на адрес – паркинг на улица „Стоян Михайловски“, квартал Картала;
  • На 18 юни, от 10:00 до 16:00 ч., на адрес паркинг на улица „Симеон Велики“ срещу МОЛ Велико Търново.
За информация: 062/ 619 502; 062/ 619 552; отдел „Околна среда“ или на www.veliko-tarnovo.bg
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ