област Велико Търново
Сподели
22 май 2020
Автор: ОбластВТ

Възстановяват тренировъчния процес на територията на община Горна Оряховица

Възстановяват тренировъчния процес на територията на община Горна Оряховица
Със заповед на директора на ОП „Младежки дейности, спортни имоти и прояви“ инж. Петя Богданова, от 26 май се възстановява тренировъчния процес на територията на община Горна Оряховица за всички възрастови групи при спазване на всички заповеди и противоепидемични мерки. Тренировъчен процес ще има в работни дни по график. В празнични и почивни дни няма да има тренировки.

Уведомителни писма за възстановяване на тренировъчния процес са изпратени до председателите на спортните клубове в общината.

Председателите на спортните клубове трябва да създадат необходимата организация за запознаване на треньори и трениращите със съответните заповеди и с правилата за ползване на спортните бази. Необходимо е да проведат инструктаж за безопасност на персонала си, да осигурят задължителния филтър на входа преди тренировка, да осигурят необходимите дезифектанти и лични предпазни средства на персонала си.

В тренировъчните зали не се допускат лица, освен спортисти, треньори и длъжностни лица, пряко отговорни за подготовката на състезателите.

Председателите на спортните клубове са длъжни да предоставят списък на трениращите състезатели и треньори по възрастови групи, които ще възстановят тренировъчна дейност, актуален телефон за връзка при спешна необходимост на треньор и председател и лице, което да отговаря за изпълнението и  спазването  на правилата в срок до 26.05.2020 г. в ОП „МДСИП” или на ел.адрес : petiabogdanova@abv.bg. Няма да се допуска до тренировъчна дейност клуб, който не е предоставил списъка. 
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ