област Велико Търново
Сподели
26 мар 2020
Автор: ОбластВТ

Въвеждат промени в обществения транспорт

Въвеждат промени в обществения транспорт

Във връзка с обявеното извънредно положение, преустановяването на учебните занятия, преустановяването на определен вид дейности и нарастващата опасност от разпространение на COVID-19 и препоръка на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за преразглеждане на възложените от общините превози на пътници по автобусни линии от утвърдените общинска, областна и републиканска транспортна схеми, за периода на извънредното положение, Община Горна Оряховица, въвежда следните временни промени, считано от 26.03.2020 г.: 

По автобусни линии от общинската транспортна схема
 
Градски линии: 

 • Автобусна линия №1 - ЖП Гара – кв. Пролет – Стадиона – Център – Промишлена зона и обратно – няма промени, курсовете се изпълняват по утвърденото разписание.
 • Автобусна линия №44 - ЖП Гара - Ритуална зала - преустановяват се всички курсове. 
Междуселищни линии : 
 • Автобусна линия №7 - Г. Оряховица – с. Първомайци - няма промени, курсовете се изпълняват по утвърденото разписание.
 • Автобусна линия №3 – кв. Пролет Г. Оряховица – Д. Оряховица. Преустановяват се курсовете в делнични дни: 5.00; 6.30; 7.30; 8.30;
9.30; 10.00; 10.30; 11.30; 12.30; 13.30; 14,30; 15.00; 15,30; 16,30 и 17.30 от Г.Оряховица и 5.20; 6.00; 7.00; 8.00; 9.00; 10.00; 10.30; 11.00; 12.00; 13.00; 14,00; 15.00; 15.30; 16.00; 17.00 и 18.00 ч. от Д. Оряховица.
Курсът на 5.20 от Г. Оряховица ще се изпълнява до сп. „Честово“
в празнични дни: 9,00; 10,00; 11,00; 15,00; 16,00 и 21,00 от Г. Оряховица и 9,30; 10,30; 11,30; 15,30; 16,30 и 21,30 от Д.Оряховица 
 • Автобусна линия № 20 - Г.Оряховица – Д. Оряховица – Драганово.
Преустановяват се курсовете в делнични дни : 11.30 и 16.50 от Г. Оряховица и 12.00 и 17.20 от Драганово. В празнични дни:16.50 от Г. Оряховица и на 17.30 от Драганово.
 • Автобусна линия №18 - Г. Оряховица – Д. Оряховица – Писарево - Върбица . Преустановяват се курсовете  в делнични дни: 14.20 от Г. Оряховица и 14.50 от Върбица.
 • Автобусна линия №21 - Г.Оряховица – Драганово - Г. г. Тръмбеш -Г. д. Тръмбеш. Преустановяват се курсовете в делнични дни: 13.30/ изпълняван в петък/ от Г. Оряховица и 14,30/ изпълняван в петък/ от Г. д. Тръмбеш.
 • Автобусна линия №15 - Г. Оряховица - Правда .
Преустановяват се курсовете  в делнични дни: 9,00 /изпълняван в петък/ ; 12.00 и 14.30 от Г.Оряховица и 9.30 /изпълняван в петък/ ; 12.30 и 15.00 от Правда. В празнични дни :6.30 и 11.30 от Г. Оряховица и на 7.00 и 12.00 от Правда.
 • Автобусна линия №45 - Г.Оряховица – Първомайци – Поликраище – Янтра – Крушето. Преустановяват се курсовете в делнични дни : 11.00 и 14.30 ч. от Г. Оряховица и 11.30 и 15.00 от с. Поликраище 


По автобусни линии от областната транспортна схема 
 • Автобусна линия №9 - Г.Оряховица – Драгижево – Мерданя - преустановяват се всички курсове.
 • Автобусна линия №19 - Г. Оряховица – Бряговица - преустановяват се всички курсове.
 • Автобусна линия №23 - Г. Оряховица – Виноград - преустановяват се всички курсове.
 • Автобусна линия №27 - Г. Оряховица – Камен – Н. Върбовка - Преустановяват се курсовете в делнични и празнични дни : 11.00 от Г. Оряховица и 12.30 от Н. Върбовка.
 • Автобусна линия №41 - Г. Оряховица – Д. дял - преустановяват се всички курсове.
 • Автобусна линия №42 - Г. Оряховица – Родина - преустановяват се всички курсове.
 • Автобусна линия №43 - Г. Оряховица – Сливовица - преустановяват се всички курсове.
 • Автобусна линия №43А - Г. Оряховица – Г. н. село - преустановяват се всички курсове.
 • Автобусна линия №43Б- Г. Оряховица – Кесарево - преустановяват се всички курсове.
 • Автобусна линия №77– ЖП Гара Г. Оряховица – Ц. кория – Капиново - Миндя - Преустановяват се курсовете в делнични и празнични дни : 8.40 /изпълнява се до Лясковец/; 11.30 и 14.20/ изпълнява се до Лясковец /от Г. Оряховица и 12.50 от Миндя.
 • Автобусна линия №10 - Г. Оряховица – Самоводене – Велико Търново .
В делнични дни : движи се по празнично разписание.
Преустановяват се курсовете  в празнични дни: 6.50; 8.50; 10.50; 12.50; 14.50; 16.50 и 18.50 от Г. Оряховица и на 7.50; 9.50; 11.50; 13.50; 15.50; 17.50 и 20.00 от Велико Търново.
 • Автобусна линия №14 - Г. Оряховица – Лясковец– Велико Търново .
В делнични дни: движи се по празнично разписание.
Преустановяват се курсовете  в празнични дни : 6.15; 8.15; 10.15; 12.15; 14.15; 16.15 и 18.15 от Г. Оряховица и на 7.15; 9.15; 11.10; 13.15; 15.15; 17.15 и 19.25 от Велико Търново.


 
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ