област Велико Търново
Сподели

Втори отговор на инж. Добромир Добрев относно "шумните тържества на открито"

Втори отговор на инж. Добромир Добрев относно

Онлайн комуникацията между общинските съветници от БСП и кмета на Община Горна Оряховица инж. Добромир Добрев продължава. След като вече веднъж размениха въпроси и отговори (можете да прочетете ТУК), комуникацията между двете страни продължава със следния отговор от страна на инж.Добрев: 

 

"Г-н Стоянов,

От 2011 г. до момента не са постъпвали искания за провеждане на сватби на регламентирания за това терен, и не е давано разрешение за провеждане на подобни събития на други терени, което е различно от неналагане на санкции. За санкциите, наложени през визирания от Вас период, информация може да получите по надлежния ред.
Когато такива събития са провеждани на открито и в Общината са постъпвали сигнали за нарушения на реда, свързани с предизвикването на шум и нарушаване на реда, са сигнализирани органите на МВР. Имайки предвид начина на провеждане на визираните от Вас събития и с цел прекратяване на нарушенията, веднага са сигнализирани по служебен път органите на МВР.
Когато РУ на МВР е сигнализирано, служителите на МВР са лицата, които посещават мястото на нарушението и в техните компетенции е вземането на решение какви действия да бъдат предприети спрямо нарушителите – дали да бъдат предупредени и да преустановят дейността си и ли да им бъде съставен акт за установяване на нарушението. Когато са съставяни актове за установяване на нарушения, кметът на общината в качеството си на наказващ орган издава наказателно постановление, с което определя размера на санкцията, която съгласно действащата разпоредба на наредбата до последната промяна е от 20 до 200 лева. В гласуваната от Общинския съвет наредба през 2005 г. има конкретен текст, с който се поставя ограничение, че при първо нарушение се налага минималната санкция, т.е. 20 лева. Когато подобни събития се провеждат в ресторанти, кафенета и други заведения, тези обекти се класифицират от действащата законодателна уредба като локални източници на шум и контролен орган е РЗИ, която при сигнали следва да замерва нивата на шум. Нека не забравяме, че действащата законодателна уредба - добра или лоша - следва да се спазва и прилага. Кметът в качеството на местен орган на изпълнителната власт също следва да спазва закона. Каквато й да е гражданската позиция, кметът не може да превишава дадените му от закона правомощия. Що се отнася до твърдението за прехвърляне на отговорност, то е абсолютно неоснователно. Последните изменения в наредбата, обект на настоящата полемика, са инициирани от кмета на общината, а не по инициатива на общинските съветници като част от местния орган на законодателната власт – общинския съвет, чиято основна функция е предлагането, обсъждането и приемането на подзаконови нормативни актове – правилници и наредби. 
Дали последните изменения в наредбата ще доведат до желания резултат, дали са ефективно работещи и изпълняват ли целта си, все още не може да се каже. Все пак те са в сила едва от броени дни и все още не е установено извършване на нарушения, спрямо които да се прилагат новите размери на санкциите.
Като местен орган на изпълнителната власт, кметът прилага действащите законови и подзаконови нормативни актове. Това е отговорността на кмета. Това са конкретните действия на кмета. Останалото е преекспониране на проблемите и опит за манипулиране на обществените нагласи.
Всеки човек, още повече местен лидер на политическа организация, който е бил 4 мандата общински съветник, би трябвало да знае прекрасно правомощията на длъжността кмет в дадена община." 

 

Запитването от страна на БСП в лицето на Огнян Стоянов можете да видите ТУК

 

ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ