област Велико Търново
Времена и почерци
Сподели

Времена и почерци

Кое решава – времето или почеркът? И този път въпросът е възможност, не проблем. Всеки почерк дава своя минал, настоящ и бъдещ отговор. Възползвайте се от възможността да чуете гласовете на петимата поети. Всеки един от тях ще изрече решението посвоему.

След Ана Цанкова, Денис Нуф, Христо Мухтанов, Нели Кирилова, Александър Христов... микрофонът ще бъде Ваш.

Четенето едновременно продължава (предходните две) „Пози и почерци“ и осъзнава своето утре.

НАЙ–ОЧАКВАНИ