област Велико Търново
Сподели
28 авг 2018
Автор: ОбластВТ

Велико Търново увеличава местните си приходи

Велико Търново увеличава местните си приходи
Велико Търново увеличава местните си приходи, формирани от данъчни и неданъчни приходоизточници. Данните от касовото изпълнение на Бюджет 2018 сочат, че за първото полугодие на годината постъпленията са с 526 000 лева повече спрямо същия период на 2017 година.


С провежданите политики Община Велико Търново затвърждава финансовата си стабилност, а допълнителен белег за това е и намаляването на просрочените задължения. За времето от януари до края на юни те са намалели с около 40% спрямо нивото им за първите шест месеца на миналата година и възлизат на под 2% от годишните разходи.

Близо 13,5 милиона лева са приходите от местни данъци и такси за полугодието на 2018 г. – почти 69% е изпълнението на годишния план от 19,6 милиона лева. Прогнозите сочат, че през второто полугодие заложените годишни постъпления ще бъдат изпълнени и дори преизпълнени.

Близо 20 милиона лева от местни данъци и такси бяха реализирани през 2017 година – сумата бе с 2,3 милиона лева повече от планираната. Цифрите нареждат Старата столица сред топ 4 на общините в България с най-добра събираемост на собствени приходи.
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ