област Велико Търново
Сподели
26 юни 2017
Автор: ОбластВТ

Велико Търново домакинства национално заседание на Съвета на децата

Велико Търново домакинства национално заседание на Съвета на децата

В продължение на три дни Велико Търново беше домакин на второто национално заседание на Съвета на децата – консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето.

Представителите на младите хора обсъждаха актуални въпроси и формираха предложения, които ще отнесат до законодателната и изпълнителната власт. Темите бяха свързани с гарантиране на гражданските права и отговорности на децата и младите хора, превенцията на насилието и агресията в училище, както и приобщаващото образование. Подписано бе споразумение за сътрудничество между Държавната агенция за закрила на детето и Висшия адвокатски съвет.

Съветът на децата планира бъдещи инициативи за лятната ваканция, продължаване на кампанията „Панаир на професиите”, както и събития под мотото „Деца помагат на деца”, в подкрепа на момчетата и момичетата от резидентните услуги.

Заседанието бе открито в събота от заместник-кмета на Велико Търново Ганчо Карабаджаков. Във форума участваха също заместник-министрите на труда и социалната политика, както и на културата – Росица Димитрова и Румен Димитров, председателят на Държавната агенция за закрила на детето Офелия Кънева, представители на институции и неправителствени организации.

 

ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ