област Велико Търново
Сподели
19 окт 2017
Автор: ОбластВТ

Велико Търново бе домакин на обществено обсъждане на стратегията за национална сигурност

Велико Търново бе домакин на обществено обсъждане  на стратегията за национална сигурност
Обществено обсъждане на Стратегията за национална сигурност на Република България бе организирано във Велико Търново. Форумът се проведе в сградата на общината и събра представители на различни институции, на университетите в старопрестолния град, студенти, общински съветници, граждани, журналисти.

Заседанието бе открито от заместник-кмета на старопрестолния град проф. Георги Камарашев, който поздрави присъстващите от името на кмета Даниел Панов. Проф. Камарашев посочи, че актуализацията на стратегическия за държавата документ отговаря на динамичната глобална обстановка, на новите приоритети за сигурност и изисква включване както на централната и местна власт, така също на гражданското общество, академичните среди, бизнеса и др.

Стратегията за национална сигурност на Република България бе представена от Георги Кръстев – секретар на Съвета по сигурност към Министерски съвет и съветник към политическия кабинет на министър-председателя Бойко Борисов. Той разясни кои са новите моменти в документа и какви са стъпките в процеса на актуализацията му. Георги Кръстев коментира, че Велико Търново е един от най-важните икономически и академични центрове в България и обсъждането на стратегията в Старата столица е било задължително.

В разговорите отношение взеха също преподаватели от Националния военен университет „Васил Левски“ и Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, представители на държавни институции от Северен централен район, на службите за сигурност и обществен ред, студенти, курсанти и др. 
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ