област Велико Търново
Сподели
07 юли 2021
Автор: ОбластВТ

Българското училище: А сега накъде?

Българското училище: А сега накъде?
Наталия Сотирова има 3 висши образования, свързани с работата й с децата, на която се е посветила преди вече 35 години. Кандидат е за народен представител от листата на “БСП за България” с преференция 116. Това за нея е само още един повод да търси отговор на въпроса: Защо днес българчетата са по-неграмотни от връстниците си преди 30 години? И къде е решението на този, може би, най-важен проблем на държавата:

“Преди повече от 2500 години китайският философ Конфуций е казал: „Ако мислиш за 1 година напред, посей ориз, ако мислиш за 10 години напред, засади дърво, а ако мислиш за 100 години напред – образовай населението!“

Степента на образованост на населението на една държава е право пропорционална на успеха на съответната нация във всяка една сфера от обществения живот.

За съжаление по отношение грамотността нашата страна попада на 50-то място в света и е на последно място в Европейския съюз в ежегодното изследване на грамотността на деца на възраст 15 години в три области – четене, природни науки и математика. Тенденцията е низходяща от години. В същото време грамотното възрастно население в страната ни е над 90% според Статистическия институт към ЮНЕСКО. Това говори за високо ниво на образованието в България до 1990 година и непрекъснат спад в качеството на същото през XXI век.

Свидетели сме на недалновидна политика и абсолютно неаргументирани действия в сферата на образованието от години. Промяната на учебните планове и програми се извършваше хаотично или с цел да се удовлетворят исканията на определени кръгове. Законодателните промени не бяха съобразени с традициите в българското образование, а много от законовите и подзаконови нормативни актове бяха писани на коляно и в движение. Учебното съдържание в голяма степен не е съобразено с възрастовите и психологически особености на учениците и е поднесено в академичен стил, което го прави неразбираемо за тях и ги демотивира да учат. В последно време наблюдаваме и тенденциозна подмяна на българската култура и история в учебното съдържание, което грубо погазва традиционни национални ценности.
БСП има ясно становище по въпроса каква да е линията на държавната образователна политика, за да се преодолеят тези проблеми. Среда тях и пресичане на подмяната на българската култура и история и засилване на възпитателната функция на училището и детската градина в дух на традиционни национални ценности.

Годишно 13–14 хиляди деца в България “отпадат” от училище. Голяма част от тези ученици ще останат необразовани и с минимални, да не казвам никакви, шансове да се реализират професионално. През последните години управляващите направиха някакви опити за връщане на отпадналите от образователната система, но всичко беше стихийно и без ясна визия как да се реши генерално този проблем.

БСП предлага три ясни мерки за окончателното решаване на проблема. И най-вече - създаване на единен електронен регистър, обвързан със системата на ГРАО, проследяващ образователния статус на всяко дете и ученик. Безплатните детски ясли и градини освен социална мярка в помощ на младите семейства е и мощен ресурс за плавно приобщаване на децата към образователната система.

Друг много сериозен проблем в сферата на образованието са т. нар. делегирани бюджети. В Закона за предучилищното и училищно образование е предвидено държавата да финансира не само държавните и общински образователни институции, но и частните такива. Мотивът е, че всяко дете, независимо в каква образователна институция се обучава, има право на съответната сума, предвидена от държавата за неговото обучение. В същото време, за да получи семейни добавки за дете, родителят трябва да отговаря на определени условия и не всяко българско дете има право на тях… В предизборната платформа на БСП е предвидена преоценка на политиките на делегираните бюджети е бюджетно финансиране само за държавни и общински училища.

Делегираните бюджети освен това са и предпоставка за корупционни практики, в които участват директори на образователни институции, началници на РУО и директори на дирекциите, свързани с образованието, към съответните общини.

Изравняване на материалните условия във всички училища и създаване на среда за обучение, отговаряща на съвременните стандарти е задължително според БСП, за да се осигури равен старт и еднакви възможности за образование на всяко едно българско дете и ученик.

Започнах с една мисъл на Конфуций и искам да завърша с това, че през последните 12 години управляващите не само не мислеха за 100 години напред, а успяха да върнат образованието повече от 100 години назад и да обрекат на безпросветност и липса на професионална подготовка хиляди български деца и ученици. Предстои ни много тежък път, свързан със сериозни реформи и реорганизиране на образователната сфера, за да постигнем наистина високо качество на образование и на изхода на образователната система да имаме образовани, знаещи и можещи български граждани, обичащи родината, готови за ефективно участие в пазара на труда и в обществения живот”.
 
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ