област Велико Търново
Сподели
26 мар 2018
Автор: ОбластВТ

БЧК започва раздаването на хранителни продукти за нуждаещи се в областта (График)

БЧК започва раздаването на хранителни продукти за нуждаещи се в областта (График)
Български Червен кръст - Велико Търново започва поетапно раздаване на хранителни продукти на лица, имащи право по списък, във връзка с изпълнение на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. Кампанията започва от днес (26 март).

Графикът ще продължи както следва:

Велико Търново (град): ул. "Марно поле" 14, от 26 март до 4 май.
Велико Търново (села): ул. "Цанко Церковски" 10, от 12 април до 4 май.

Горна Оряховица (град): ул. "Никола Петров" 31 - ПГ по електортехника и електроника, от 2 април до 4 май.
Горна Оряховица (села): ул. "Св. княз Борис Първи" 29, от 11 април до 4 май.

Елена: ул. „Иван Момчилов” 52 /източното крило на детската ясла/, 26 март до 4 май, от 9:30 до 13:00 часа всеки работен ден.

Златарица: ул. "Стефан Попстоянов" 1, от 26 март до 4 май.

Лясковец: ул. "Младост" 1 - Домашен социален патронаж, от 26 март до 4 май.

Павликени: ул. "Княз Дондуков - Корсаков" 2, от 2 април до 4 май.

Полски Тръмбеш: ул. "Тунджа" 10 - Домашен социален патронаж, от 2 април до 4 май.

Свищов: ул. "Цар Борис" 36 - Бивша база на ДСП, от 2 април до 4 май.

Стражица: ул. "Казаларска царица" 2 - ОП "Странични дейности", от 3 април до 4 май.

Сухиндол: ул. "Росица" 115, от 2 април до 4 май.

Правоимащите ще получат по 16,320 кг от 7 вида хранителни продукти: леща – 7 кг; рибни консерви – 1,120 кг; грах – 3,200 кг; лютеница – 2 кг; доматено пюре – 0,800 кг; бисквити – 1,200 кг и мед – 1 кг.

Раздаването ще се извършва от служители и доброволци на БЧК в 310 пункта в цялата страна, като всеки правоимащ ще получава хранителните продукти срещу подпис и документ за самоличност. 

В списъците на Агенцията за социално подпомагане са включени следните категории граждани: 
  • Лица и семейства, подпомагани с целеви помощи за отопление през отоплителен сезон 2015/2016 г.;
  • Майки (осиновителки), които са получавали месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл. 8, ал. 1 от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) към м. октомври 2016 г.;
  • Лица и семейства, получили еднократна целева помощ за ученици, записани в първи клас по чл. 10а от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) за учебната 2016/2017г.;
  • Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД) към м.октомври 2016 г.;
  • Лица и семейства, инцидентно пострадали при бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП), въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение към м.октомври 2016 г.
  • Лица с установени 90 % трайни увреждания с чужда помощ, получили интеграционни добавки по реда на Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ), които имат личен доход до 314 лв. към м. февруари 2017 г.
  • Лица получили месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане, по реда на чл.8д от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД), към месец февруари 2017 г.
Информация: БЧК

 
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ