област Велико Търново
Сподели
12 юли 2022
Автор: ОбластВТ

Близо 12 хил. проверки в Централна северна България през първото полугодие

Близо 12 хил. проверки в Централна северна България през първото полугодие

11 956 проверки са извършени от горските стражари в териториалните поделения и мобилните екипи на Северноцентрално държавно предприятие – Габрово за първото полугодие на 2022 г. В периода 04.01.2022 г. – 19.06.2022г., в държавните горски територии в обхвата на предприятието са извършени общо 3 589 инспекции на обекти за добив на дървесина.

Проверени са 3 659 превозни средства, 3 249 ловци и 1 459 други физически лица, извършващи дейности в държавните гори. В резултат на това са съставени 344 акта за установяване на административно нарушение по Закона за горите и 5 акта по Закона за лова и опазване на дивеча. През посочения период служителите в териториалните поделения на СЦДП - Габрово са констатирали 91 нарушения, които към момента са с неизвестен извършител.

През първите шест месеца на 2022 г. горските стражари са установили 1 142 куб. м незаконно добита дървесина и са задържали 202 пр. куб. м. незаконно добити дърва за огрев. В следствие на контролната дейност, и на база съставените актове, са задържани 20 моторни превозни средства, 33 каруци и 6 коня, използвани за превоз на незаконно добита дървесина. Конфискувани са още 20 моторни триони, 7 други инструменти за дърводобив, 1 незаконно оръжие и 6 други ловни уреди и боеприпаси.

Дейностите по опазване на горските територии в обхвата на СЦДП в областите Габрово, В. Търново, Русе, Силистра и Разград ще продължат да се извършват с висок интензитет, с цел превенция и недопускане на нарушения.



 

 

 

ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ