област Велико Търново
Сподели
07 юли 2020
Автор: ОбластВТ

Без семестриални такси за първокурсниците от приоритетни направления във ВТУ

Без семестриални такси за първокурсниците от приоритетни направления във ВТУ
Великотърновският университет съобщи в официалната си уеб страница радостна новина за всички кандидат-студенти. Първокурсниците в приоритетните направления и специалности (редовна и задочна форма) се освобождават от семестриални такси за целия курс на обучение. Решението е във връзка с публикуваното в Държавен вестник, бр. 58 от 30.06.2020 Постановление № 137 от 25.06.2020 г. на Министерския съвет.

Академичното ръководство приветства това решение на Министерския съвет, което подкрепя възприетата от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ практика в последните години, и реши, че новоприетите първокурсници от изброените специалности ще заплащат преференциални семестриални такси през първата учебна година между 60 и 70 лв.

Допълнително се обявяват четири индивидуални семестриални стипендии от по 300 лв. за целия курс на обучение на изявени студенти от същите специалности.

За повече информация: Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий". 
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ