област Велико Търново
Сподели
20 фев 2019
Автор: ОбластВТ

Асоциацията по ВиК съгласува инвестиционна програма за 2019 и план за опазване на околната среда

Асоциацията по ВиК съгласува инвестиционна програма за 2019 и план за опазване на околната среда
В Областната администрация Велико Търново се проведе заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци – ООД” – Велико Търново. Срещата премина под ръководството на областния управител проф. д-р Любомира Попова, която е и председател на асоциацията.Общото събрание прие отчета за изпълнение на бюджета на Асоциацията по ВиК за 2018 г., след което пристъпи към обсъждане и гласуване на бюджета за 2019 г. Вноската на държавата, за сметка на бюджета на МРРБ за 2019 г. остава непроменена, и ще бъде 35 % – 15 000 лв.

Вноските на десетте общини остават същите, както и през 2018 г. Те са процентното съотношение на гласовете им: Община Велико Търново 22.30 % – 9 560 лв., Община Горна Оряховица 11.74 % – 5 034 лв., Община Елена 2.37 % – 1 016 лв., Община Златарица 1.00 % – 429 лв., Община Лясковец 3.37 % – 1 445 лв., Община Павликени 6.00 % – 2 573 лв., Община Полски Тръмбеш 3.63 % – 1 557 лв., Община Свищов 10.75 % – 4 610 лв., Община Стражица 3.20 % – 1 372 лв. и Община Сухиндол 0.64 % – 275 лв. 

Общото събрание съгласува и план за опазване на околната среда, включително и план за собствен мониторинг в съответствие с изискванията на разрешителните за заустване на отпадъчни води, както и програма за управление на отпадъците. По време на заседанието бе одобрено и предложение на подробна инвестиционна програма за инвестиции в активи  - ВиК системи и съоръжения, публична държавна и публична общинска собственост през 2019 г. 
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ